ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Σήμερα η αγορά εργασίας δεν προσφέρει πλέον σταθερά «μονοπάτια» επάνω στα οποία οι εργαζόμενοι να μπορούν να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους. Πολύ πρόσφατες έρευνες σε πολλές χώρες –και στην Ελλάδα- δείχνουν ότι η επιλογή σπουδών δεν ταυτίζεται πλέον με το επάγγελμα που ακολουθεί κανείς, όπως τα παλιότερα χρόνια. Ένας άνθρωπος σπάνια αρχίζει και τελειώνει την επαγγελματική του πορεία με την ίδια δουλειά. Μπορεί να αλλάξει πολλές φορές εργοδότη, εταιρεία, επάγγελμα ή ακόμη και χώρα.

Σε μια τόσο ρευστή πραγματικότητα το χτίσιμο της επαγγελματικής διαδρομής απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και ξεκάθαρους στόχους ώστε να αποφύγει κανείς τη σπατάλη δυνάμεων και χρημάτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Facebook
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
This website uses only Google Analytics cookies, you accept our cookie policy. OK