ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η συμβουλευτική είναι μια μέθοδος που βοηθά τους ανθρώπους να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα, προκειμένου να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να βρουν κάποια διέξοδο στις δυσκολίες που τους ταλαιπωρούν.

Η συμβουλευτική διαδικασία έχει στόχο να αναγνωρίσει ο συμβουλευόμενος τα δυνατά και τα αδύνατα του σημεία, να ενισχύσει τα δυνατά του και να βελτιώσει τα αδύνατα, να αποκτήσει θετική αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση και να πάρει την ευθύνη της ζωής  του στα χέρια του.

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στις ομάδες προσωπικής ανάπτυξης μέσα απ’ το μοίρασμα εμπειριών, συναισθημάτων και σκέψεων οι συμμετέχοντες μαθαίνουν ο ένας απ’ τον άλλο. Η ομάδα αποτελεί για τον κάθε συμμετέχοντα έναν καθρέφτη, ο οποίος του δείχνει πώς λειτουργεί και έξω από την ομάδα. Είναι ένα εργαστήριο εξάσκησης νέων δεξιοτήτων αλλά και μια σημαντική πηγή νοηματοδότησης και υποστήριξης.

Οι ομάδες αυτές μπορεί να έχουν καθορισμένη διάρκεια και θέμα ή και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων. Μπορεί να συμμετέχει κάποιος που αντιμετωπίζει δυσκολίες και προβλήματα στη ζωή του ή και κάποιος που θέλει απλώς να εμβαθύνει στην κατανόηση του εαυτού του και να βελτιώσει τις σχέσεις του με τους άλλους.

ONLINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Οι συνεδρίες μέσω  skype μπορούν να απαντήσουν στην ανάγκη για συμβουλευτική  ανθρώπων που βρίσκονται μακριά,  σε απομονωμένες περιοχές, σε μικρά νησιά, ή έχουν φύγει στο εξωτερικό, είτε δεν μπορούν να μετακινηθούν για ιατρικούς ή άλλους λόγος (πχ εγκυμοσύνη).

Οι online συνεδρίες δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την προσωπική επαφή, όμως μπορούν να προσφέρουν σημαντική βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση σε ανθρώπους που δεν έχουν τρόπο να αποκτήσουν δια ζώσης πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται -είτε περιστασιακά, είτε σε σταθερή βάση.

Αυτή η διαδικασία διέπεται από τις ίδιες αρχές δεοντολογίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί απορρήτου, όπως και οι δια ζώσης συνεδρίες.

Για να κλείσετε ένα ραντεβού επικοινωνήστε τηλεφωνικά ή με mail.

μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
μέθοδος Tomatis
μέθοδος Tomatis
μέθοδος Tomatis
μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Facebook
μέθοδος Tomatis
μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
μέθοδος Tomatis
This website uses only Google Analytics cookies, you accept our cookie policy. OK