ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Όπως οι ενήλικες, έτσι και τα παιδιά είναι δυνατόν να παρουσιάσουν δυσκολίες σε κάποιο στάδιο της σωματικής και ψυχοσυναισθηματικής τους ανάπτυξης ή προβλήματα στη συμπεριφορά τους. Αυτά μπορεί να συνδέονται με αλλαγές στην οικογένεια (ερχομός νέου παιδιού, διαζύγιο, θάνατος, μετανάστευση κά), με δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο, με δυσκολίες στη διαδικασία της μάθησης, με το άγχος των εξετάσεων, με τις δυσκολίες της εφηβείας κά.

Με την παράλληλη βοήθεια και υποστήριξη των γονιών, το παιδί ή ο/η έφηβος ενθαρρύνεται να εκφράσει με ειλικρίνεια αυτά που τον/την απασχολούν, χωρίς το φόβο της απόρριψης. Αυτό γίνεται μέσα από τον διάλογο, το παιχνίδι, τη ζωγραφική και άλλα εκφραστικά μέσα ώστε το παιδί  να μπορέσει να εξερευνήσει τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του και να κατανοήσει τις εμπειρίες της ζωής του.

 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Στις ομάδες κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης τα παιδιά ή οι έφηβοι εξασκούν και αναπτύσσουν δεξιότητες, όπως την ικανότητα να ελέγχουν τις παρορμήσεις τους, να εκφράζουν τα συναισθήματα τους αλλά και να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα των άλλων, να εκτιμούν και να εμπιστεύονται τον εαυτό τους, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σωστά, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να είναι υπεύθυνα  κ.ο.κ

Αυτές οι συναισθηματικές δεξιότητες, όσο περισσότερο εξασκούνται, βοηθούν τα παιδιά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις αλλά και στην καθημερινότητα τους γενικότερα. Μεγαλώνοντας θα τις εφαρμόσουν σε όλους τους τομείς της ζωής τους, όπως για παράδειγμα στη δημιουργία υγιών συντροφικών σχέσεων, στον γονεϊκό τους ρόλο, στην εργασία τους και αλλού.

Οι ομάδες αυτές είναι βιωματικές, έχουν συγκεκριμένο αριθμό συναντήσεων, ανάλογα με το θέμα τους κάθε φορά, και αφορούν συνήθως μια ομάδα 5-12 παιδιών ή εφήβων.

 

*Μια τέτοια ομάδα μπορεί να οργανωθεί και μετά από αίτημα συλλόγου γονέων, σχολείου, φροντιστηρίου, πολιτιστικού ή αθλητικού φορέα και να σχεδιαστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τα άτομα που αφορά.

 

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ...ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΑΙ

Η ομάδα «Ονειρεύομαι… και προσανατολίζομαι» είναι μια βιωματική ομάδα επαγγελματικού προσανατολισμού για εφήβους από 13 έως 19 χρονών. Έχει στόχο να βοηθήσει τους έφηβους να επεξεργαστούν τα βήματα από τα όνειρα τους μέχρι τους στόχους τους και να τους υποστηρίξει να σχεδιάσουν την διαδρομή.

Η διάρκεια της είναι κατά μέσο όρο 5 δίωρες συναντήσεις και μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν κάθε έφηβος, σε συνδυασμό με τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ή και ανεξάρτητα. Αν η συμμετοχή συνδυαστεί με τη χορήγηση των τεστ, τότε η ομάδα διευκολύνει στην κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

* Στην περίπτωση ταυτόχρονης συμμετοχής στην ομάδα και χορήγησης των τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσφέρεται έκπτωση 10% στο σύνολο.

*Ύστερα από αίτημα σχολείου, φροντιστηρίου ή ενός συλλόγου γονέων, η ομάδα επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους

 

μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
μέθοδος Tomatis
μέθοδος Tomatis
μέθοδος Tomatis
μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Facebook
μέθοδος Tomatis
μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
μέθοδος Tomatis
This website uses only Google Analytics cookies, you accept our cookie policy. OK