ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι επιχειρήσεις και oι οργανισμοί σήμερα έχουν ανάγκη από όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες μεθόδους για την επιλογή και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού τους, αφού αυτό αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  για το επιχειρείν. Όταν οι εργαζόμενοι ταιριάζουν στον επαγγελματικό τους ρόλο είναι πιο αποτελεσματικοί και παραγωγικοί στη δουλειά τους, ενώ οι ίδιοι αισθάνονται μεγαλύτερη επαγγελματική ικανοποίηση και δεσμεύονται στην εργασία τους.

Από τις πιο αντικειμενικές διαδικασίες πρόσληψης –όπως δείχνει η εμπειρία και επιβεβαιώνουν οι έρευνες-  είναι ο συνδυασμός βιογραφικού, συνέντευξης και ψυχομετρικών τεστ. Σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες του κόσμου χρησιμοποιούν τα ψυχομετρικά τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων και προσωπικότητας, που πλέον είναι διαθέσιμα και στην Ελλάδα.

Η υπηρεσία προσφέρεται σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις, δήμους και οργανισμούς.  Ύστερα από συζήτηση, προτείνεται το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της κάθε εταιρείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε τηλεφωνικά ή με mail.

μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
μέθοδος Tomatis
μέθοδος Tomatis
μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Facebook
μέθοδος Tomatis
μέθοδος Tomatis
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
μέθοδος Tomatis
This website uses only Google Analytics cookies, you accept our cookie policy. OK