ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ;

Μερικά παιδιά, παρά τις εμφανείς τους ικανότητες και παρά το γεγονός ότι έχουν τις κατάλληλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, εμφανίζουν χαμηλή επίδοση σε κάποια μαθήματα, συνήθως στη γλώσσα, την ορθογραφία, ή τα μαθηματικά. Σε αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν να υπάρχουν μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν σχέση με τη νοημοσύνη ενός παιδιού και δεν είναι ασθένεια.  Προέρχονται από μια διαφορετικότητα στον εγκέφαλο, η οποία επηρεάζει τη λήψη, την επεξεργασία και την επικοινωνία της πληροφορίας. Με απλά λόγια, τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες βλέπουν, ακούν και καταλαβαίνουν τα πράγματα με λίγο διαφορετικό τρόπο.

Όμως η καθημερινή εμπειρία του μαθήματος και της μελέτης μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη γι’ αυτά τα παιδιά, γιατί έρχονται διαρκώς αντιμέτωπα με την αδυναμία τους  να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί στα παιδιά θυμό και απογοήτευση και σταδιακά μειώνει την αυτοπεποίθηση τους και το κίνητρο τους για μάθηση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος είναι η αναγνώριση της ύπαρξής του. Η έγκαιρη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών αλλά και η αναγνώριση –μέσα από τα ίδια τεστ- των μαθησιακών ικανοτήτων του παιδιού βοηθάει ώστε το παιδί να πάρει την κατάλληλη υποστήριξη από το γονιό και τον δάσκαλο, με στόχο και να περιοριστούν τα συμπτώματα της δυσκολίας αλλά και να ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες στην γενικότερη εξέλιξη του παιδιού.

Για την αξιολόγηση του μαθησιακού προφίλ χρειάζονται δύο 45λεπτες συνεδρίες με το παιδί για τη χορήγηση των τεστ και μια συνεδρία με τον γονέα για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και συμβουλευτική για την υποστήριξη του παιδιού.

Παραδίδεται γραπτή έκθεση που περιγράφει το μαθησιακό προφίλ του παιδιού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι όλες ίδιες. Ανάλογα με το είδος των δυσκολιών και των ικανοτήτων του παιδιού και σε συνεργασία με τους γονείς, θα σχεδιαστεί το πρόγραμμα υποστήριξης που είναι κατάλληλο για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού.  Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί το παιδί ώστε να μπορέσει να αναπτύξει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Η μέθοδος Tomatis® είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας με τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Καθώς τα προγράμματα Tomatis® βελτιώνουν την ακρόαση, τη μνήμη, την προσοχή, το συντονισμό των κινήσεων και τις γλωσσικές δεξιότητες, μπορούν να εξαλείψουν ή να αντισταθμίσουν τις περισσότερες μαθησιακές δυσκολίες, βελτιώνοντας σημαντικά τη σχολική ζωή των παιδιών.

Όπου χρειάζεται, υπάρχει συνεργασία με ειδικό παιδαγωγό για τον κατάλληλο τρόπο μελέτης και με λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή.

Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
επαγγελματικός προσανατολισμός
επαγγελματικός προσανατολισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Facebook
επαγγελματικός προσανατολισμός
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
This website uses only Google Analytics cookies, you accept our cookie policy. OK