ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας απευθύνεται σε ενήλικες που βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμες επαγγελματικές αποφάσεις. Αναζητούν εργασία, ή επιθυμούν να επανασχεδιάσουν την επαγγελματική τους διαδρομή.

Είναι μια ολοκληρωμένη διευκολυντική διαδικασία που έχει στόχο απ’ τη μια να αποκαλύψει το δυναμικό και τις ικανότητες του κάθε ανθρώπου μέσω έγκυρων ψυχομετρικών εργαλείων και από την άλλη να τον βοηθήσει - μέσω της συμβουλευτικής- να καθορίσει τις προτεραιότητες του, ώστε το ζήτημα του σχεδιασμού της εργασίας να αποτελέσει  ένα κομμάτι του σχεδιασμού της ζωής του.

 Ο αριθμός των απαραίτητων συναντήσεων καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του συμβουλευόμενου.  Σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιείται η ως ψυχομετρικό εργαλείο η έκδοση του ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ για τους  ενήλικες, που αναλύει τους παράγοντες προσωπικότητα, ικανότητες, ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα, αυτοεκτίμηση, κίνητρα και έλεγχος.  Είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά το πως τα άτομα ανακαλύπτουν και δημιουργούν επαγγελματικούς στόχους και δεσμεύονται απέναντι σε αυτούς.

Για τη χορήγηση του τεστ απαιτείται μια εισαγωγική συνάντηση, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ηλεκτρονικά -με τη χρήση ειδικού κωδικού- και η συνάντηση ερμηνείας και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων, που παραδίδονται σε γραπτή έκθεση 60 περίπου σελίδων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω skype για όσους βρίσκονται μακριά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε τηλεφωνικά ή με mail.

Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
online συμβουλευτική
online συμβουλευτική
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Facebook
online συμβουλευτική
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
This website uses only Google Analytics cookies, you accept our cookie policy. OK