ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η επιλογή σπουδών και επαγγελματικής κατεύθυνσης είναι μια πολύ κρίσιμη απόφαση που, σε μεγάλο βαθμό, επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή  και την μετέπειτα επαγγελματική εξέλιξη κάθε ανθρώπου.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθάει τον έφηβο να συνταιριάξει δημιουργικά τα όνειρα του για τη ζωή, τις κλίσεις του και τις ικανότητες του, με τις προοπτικές της αγοράς εργασίας κι έτσι να οδηγηθεί σε συνειδητές αποφάσεις και να βάλει στόχους για την επαγγελματική του διαδρομή.

Είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία, που βασίζεται στη χρήση εξελιγμένων ψυχομετρικών εργαλείων και στη συμβουλευτική υποστήριξη.

Ως ψυχομετρικό εργαλείο χρησιμοποιείται το ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ που αναλύει τους παράγοντες προσωπικότητα, ικανότητες, ιδιαίτερες κλίσεις και ενδιαφέροντα, αυτοεκτίμηση και έλεγχος, που είναι αυτοί που επηρεάζουν καθοριστικά το πως τα άτομα ανακαλύπτουν και δημιουργούν επαγγελματικούς στόχους.  Αυτά τα δεδομένα συνδέονται με τα επαγγέλματα και με  τις σχολές που υπάρχουν ανά την ελληνική επικράτεια, όπως αυτές εμφανίζονται στα μηχανογραφικά δελτία.

Στην συμβουλευτική διαδικασία τα αποτελέσματα αξιοποιούνται για μεγαλύτερη αυτογνωσία, ώστε οι αποφάσεις για την επαγγελματική πορεία να είναι συνειδητές και η μετάβαση στον κόσμο της εργασίας  πετυχημένη και ταιριαστή με τους στόχους και τις δυνατότητες του κάθε νέου ανθρώπου.

 

Η διαδικασία είναι απλή, ολοκληρώνεται σε 3 φάσεις και μπορεί να γίνει και μέσω skype για όσους ζουν μακρυά:

1ο βήμα

 

Στην πρώτη συνάντηση γίνεται μια εισαγωγική συνέντευξη με τον μαθητή και τους γονείς του και δίνονται οι οδηγίες για την υλοποίηση του τεστ.

2ο βήμα

 

Ο μαθητής συμπληρώνει ηλεκτρονικά τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μέσω υπολογιστή, με τη χρήση ειδικού κωδικού που του παρέχεται, σε περίπου 40-60 λεπτά.

3ο βήμα

 

Στην επόμενη συνάντηση παραδίδεται στον μαθητή η γραπτή έκθεση των αποτελεσμάτων του τεστ. Μέσα από τη συμβουλευτική διαδικασία αναλύονται και κατανοούνται τα αποτελέσματα.

ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ...ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΟΜΑΙ

Η ομάδα «Ονειρεύομαι… και προσανατολίζομαι» είναι μια βιωματική ομάδα επαγγελματικού προσανατολισμού για εφήβους από 13 έως 19 χρονών. Έχει στόχο να βοηθήσει τους έφηβους να επεξεργαστούν τα βήματα από τα όνειρα τους μέχρι τους στόχους τους και να τους υποστηρίξει να σχεδιάσουν την διαδρομή.

Η διάρκεια της είναι κατά μέσο όρο 5 δίωρες συναντήσεις και μπορεί να συμμετέχει σε αυτήν κάθε έφηβος, σε συνδυασμό με τα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ή και ανεξάρτητα. Αν η συμμετοχή συνδυαστεί με τη χορήγηση των τεστ, τότε η ομάδα διευκολύνει στην κατανόηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

 

*Ύστερα από αίτημα σχολείου, φροντιστηρίου ή ενός συλλόγου γονέων, η ομάδα επαγγελματικού προσανατολισμού μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

* Στην περίπτωση ταυτόχρονης συμμετοχής στην ομάδα και χορήγησης των τέστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσφέρεται έκπτωση 10% στο σύνολο.

Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
συμβουλευτική σταδιοδρομίας
συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Facebook
συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
This website uses only Google Analytics cookies, you accept our cookie policy. OK