ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ

 Tο ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ είναι ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Έχει βασιστεί σε μελέτες άνω των 30 ετών, είναι σταθμισμένο για την ελληνική πραγματικότητα σε δείγμα 10.000 ατόμων και έχει το μεγαλύτερο Δείκτη Αξιοπιστίας από όλα τα τεστ μέχρι σήμερα (99%).

Αποτελείται από μια συστοιχία ερωτηματολογίων που εξετάζουν τις ικανότητες, την προσωπικότητα, την αυτοεκτίμηση και το επίπεδο ψυχολογικού ελέγχου του ατόμου. Στην έκδοση για τους ενήλικες εξετάζονται επίσης τα εργασιακά κίνητρα και οι προσωπικές αξίες.

Το τεστ διεξάγεται μέσω υπολογιστή, είναι εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη και εξασφαλίζει με απόλυτα επιστημονικό τρόπο την αντικειμενικότητα και την ειλικρίνεια των απαντήσεων.

Εκδίδει αποτελέσματα βάσει πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών, συγκρίσεων και συνδυασμών (850 εκατομμύρια περίπου), που εκτελούνται εξατομικευμένα για το κάθε άτομο και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ) που οδηγούν στα συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Κάνετε το τεστ

Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
συμβουλευτική σταδιοδρομίας
συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος Λιάνα Τσαρουχά Ψυχοπαιδαγωγός Ψυχολόγος
Facebook
συμβουλευτική σταδιοδρομίας
Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑvΕΚ ΕΣΠΑ
This website uses only Google Analytics cookies, you accept our cookie policy. OK